การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2
2nd National Conference Technology and Vocational Education & Training T-VET
เปิดรับบทความ / ลงทะเบียน online กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2565

ลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียนเพื้อเข้าใช้งานระบบ

ลงทะเบียนผู้ส่งบทความ ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน / สังเกตุการณ์

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

พัฒนาระบบโดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก