การประชุมวิชาการ T-VET Student Conference 3rd (2021)
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564
เปิดรับบทความ / ลงทะเบียน online มกราคม - 15 เมษายน 2564

ลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียนเพื้อเข้าใช้งานระบบ

ลงทะเบียนผู้ส่งบทความ ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน / สังเกตุการณ์

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

พัฒนาระบบโดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก